Partner program
Ön is fogorvos? Legyen partnerünk! Önnek csak a páciensekkel kell törődnie! A többi a mi dolgunk!
x
Jogi nyilatkozat
Jogi-és adatvédelmi rendelkezések

Az alábbi feltételek az internetes oldal használatát szabályozzák. A weboldal elérésével, böngészésével és használatával Ön elismeri, hogy elolvasta, megértette és magára nézve kötelezőnek fogadja el e feltételeket. Amennyiben feltételeinket nem fogadja el, kérjük azonnal zárja be az oldalt. Néhány kifejezés meghatározása a szöveg végén található.
A Szép és Ép Fog Kft. külön értesítés nélkül, bármikor módosíthatja ezen Üzletszabályzatot, valamint az oldalon szereplő bármely más információt, a jelenlegi közzététel frissítésével.

Vissza az oldal tetejére Irányadó jog

Az internetes oldal használatával ön elfogadja, hogy az oldalon található kommunikáció valamint az adatkezelés vonatkozásában a magyar jog az irányadó.

Vissza az oldal tetejére Meghatározások

"Jenei Fogászat" a Szép és Ép Fog Kft.-ben megtestesülő szellemi tőkét és tapasztalatot, valamint a Kft-ben tömörülő fogorvosok, fogorvosnők, asszisztensek és alkalmazottai által képviselt minőséget, elkötelezettséget, imázst jelenti. "Szellemi Tulajdon jogok " a törvény által elismert szellemi alkotáshoz fűződő jogok összessége, beleértve a szerzői-, tervezői- és kereskedelmi jogokat is. "Jenei Fogászat" a Szép és Ép Fog Kft., amely a magyar jog szerint bejegyezett céget (székhely: 2225 Üllő, Kossuth Lajos u. 22.) jelenti.

Vissza az oldal tetejére Kockázatok és felelősség

A weboldal tulajdonosa a Szép és Ép Fog Kft. (székhely: 2225 Üllő, Kossuth Lajos u. 22). Ön ezt az oldalt kizárólag a saját felelősségére használja. A Jenei Fogászat nem garantálja, hogy az oldal hibáktól, vírusoktól vagy a számítógépre más módon ható hibáktól mentes. A Jenei Fogászat nem garantálja, hogy az információk a megtekintésük idején is időszerűek. A fentiek figyelmen kívül hagyásából eredő károkért a Jenei Fogászat felelősséget nem vállal.

Vissza az oldal tetejére Szellemi tulajdon jogok

Az oldallal kapcsolatos és azon található szellemi tulajdonhoz fűződő jog kizárólagos tulajdonosa a Szép és Ép Fog Kft. (a továbbiakban: Jenei Fogászat). A Jenei Fogászat előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen információ sem másolható az oldalról. Ön csak az oldal megtekintésére és az oldal tartalmának kinyomtatására jogosult. Az oldalon található információkat, anyagokat csak személyes használatára és / vagy a Jenei Fogászat termékeivel kapcsolatos döntéseihez használhatja fel. Az oldalon megtekintett, vagy az arról kinyomtatott tartalom nem másolható, nem hozható nyilvánosságra, illetve nem értékesíthető.

Vissza az oldal tetejére Termékek és árak

A Jenei Fogászat folyamatosan törekszik termékeinek korszerűsítésére, ez okból az oldalon található bármely információ változhat. Az oldalon található specifikációk, szolgáltatások, kezelések tartalma, árak tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak, és a megtekintés időpontjában lehet, hogy már nem időszerűek. A legfrissebb információkért, valamint a specifikációk és az árak megerősítéséért, kérjük lépjen kapcsolatba a Jenei Fogászat csapatával. Az alkalmazott műszaki megoldások miatt az internetes oldalon bemutatott színek eltérhetnek a tényleges színektől.

Vissza az oldal tetejére Személyes adatok

Az Ön által önként megadott és rögzítésre kerülő információkat a Jenei Fogászat kizárólag üzleti céljaira használja fel, amely a Jenei Fogászathoz kapcsolódó termékekhez és szolgáltatásokhoz fűződő piackutatásából és értékesítéséből áll. Ön az információknak a Jenei Fogászat részére való elküldésével elfogadja, hogy a Jenei Fogászat felhasználhatja ezeket az információkat piackutatás és egyéb marketing tevékenység céljából a 1995. évi CXIX. törvényben meghatározottak betartásával. A Szép és Ép Fog Kft. most is, és a jövőben is megőrizheti és felhasználhatja ezeket (és az Öntol kapott egyéb információkat) abból a célból, hogy (i) tájékoztassa Önt az érdeklődésére számot tartó termékekről és szolgáltatásokról mind postai, mind elektronikus úton; (ii) piackutatás céljából. Ezen információkat az előbbi célokból a Szép és Ép Fog Kft. átadhatja hivatalosan szerződött partnerének vagy más adatfeldolgozó cégeknek is. Ha Ön nem kíván ilyen jellegű információkat kapni, valamint nem járul hozzá adatainak a fentiekben ismertetett célból történő továbbításához, kérjük a személyes adatok elküldése előtt a kérdőív megfelelő mezőjében ezt jelezze. Ha Ön nem járul hozzá, hogy a Jenei Fogászat, illetve a hivatalos partnerei a továbbiakban is felhasználják ezt az információt, kérjük lépjen kapcsolatba velünk. A 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően Ön kérheti a Jenei Fogászat által Önről rögzített "személyes adatainak" megtekintését, módosítását vagy törlését. Tájékoztatjuk, hogy adatkezelésre vonatkozóan további kérdéseit az alábbi címen teheti fel, valamint ezen a címen jelezheti adataiban bekövetkezett változásokat, valamint itt kérheti adatainak törlését is: Szép és Ép Fog Kft. Ügyfélszolgálati Központ (H-2225 Üllő, Kossuth Lajos u. 22., E-mail: info@jeneifogaszat.hu. Tájékoztatjuk, hogy – tekintettel arra, hogy a Jenei Fogászat egyes szolgáltatásainak igénybevételéhez szükség lehet az Ön személyes adatainak kezelésére, így amennyiben Ön az adatainak kezeléséhez történő hozzájárulását nem adja meg, vagy azt visszavonja, úgy előfordulhat, hogy a Jenei Fogászat egyes szolgáltatásai az Ön számára nem lesznek hozzáférhetők. Ha Ön már ügyfelünk, a Jenei Fogászat jogosult az Önnel való kapcsolatának adminisztrálásához az Ön személyes adatait felhasználni. A Jenei Fogászatot a jogszabályok a kapcsolat végét követően is kötelezhetik az információk megőrzésére.

Vissza az oldal tetejére Kapcsolatfelvétel a Jenei Fogászattal

Ha kapcsolatba kíván lépni a velünk, a következő címen írásban megteheti: Szép és Ép Fog Kft. Ügyfélszolgálati Központ (H-2225 Üllő, Kossuth Lajos u. 22, E-mail: info@jeneifogaszat.hu).

Vissza az oldal tetejére FELMONDÁS

A Vállalat fenntartja a jogot, hogy teljes mértékben saját belátása szerint megszüntessen egy adott tagsági/hűség/ajánlás kártyát, vagy akár az egész tagsági programot. A kártyával való visszaélés vagy a jelen dokumentumban, illetve a Vállalat webhelyén megadott feltételek megsértése a tagság azonnali törlésével és a kártya visszavonásával járhat.
A tagoknak bármikor joguk van tagságuk törlésére saját belátásuk szerint.
Amennyiben az ügyfél értékesíti a járművet, illetve a járművet ellopják, kivonják a forgalomból vagy más módon kikerül a tag birtokából, a tagnak 30 napon belül törölnie kell a járművet a profiljáról, és fel kell vennie a kapcsolatot a telefonos ügyfélszolgálattal a tagsági kártya visszavonása vagy új kártya kiadása érdekében, attól függően, hogy a tag még jogosult-e a Jenei ajánlás programban történő részvételre.

A Vállalatnak saját belátása szerint joga van bármely tagsági/hűség/ajánlás kártya törlésére, különösen (de nem kizárólag) abban az esetben, ha olyan információt kap – bármely formában –, amely szerint a tagsági kártya tulajdonjoga megváltozott.

AZ JENEI AJÁNLÁSPROGRAM:

A JENEI AJÁNLÁSPROGRAM webhelyen található ügyfélprofilja a következő adatokat tartalmazza:

  • ügyfélnév (!)
  • ügyfél lakcím (*)
  • ügyfél e-mail címe (*)
  • ügyfél mobil száma (*)
  • tagság kezdete (*)
  • ajánlások száma (*)
  • ajánlásra érkezők költése (*)
  • ügyfél jutaléka

Az adatokat a Vállalat kezeli, és alkalmanként a Vállalat szerződéses partnereként eljáró adatfeldolgozó dolgozza fel. Joga van tájékoztatást kapni bármely tárolt személyes adatáról, az érintett adatfeldolgozókról, és hozzáférést kérhet személyes adataihoz, valamint azok másolatát vagy törlését is kérvényezheti. További információkért forduljon Vállalatunkhoz postai úton: 2225 Üllő, Kossuth Lajos u. 22, vagy a következő e-mail címen: info@jeneifogaszat.hu.

Vissza az oldal tetejére